Ông Trần Anh Tuấn được điều động, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Ông Trần Anh Tuấn được điều động, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Kinhtedothi - Theo Quyết định số 1889-QĐ/TU ngày 4/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) đến nhận công tác tại Thị ủy Sơn Tây; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Thanh Liêm được điều động, giữ chức Bí thư Huyện ủy Mê Linh

Ông Nguyễn Thanh Liêm được điều động, giữ chức Bí thư Huyện ủy Mê Linh

Kinhtedothi - Theo Quyết định số 1888-QĐ/TU, ngày 4/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Liêm (sinh ngày 4/10/1980) - Giám đốc Sở TT&TT TP đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các quyết định cán bộ tại Thị ủy Sơn Tây

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các quyết định cán bộ tại Thị ủy Sơn Tây

Kinhtedothi - Theo Quyết định số 1170-QĐ/TU ngày 30/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 1975, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội để giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV TP Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các quyết định công tác cán bộ tại Huyện ủy Mê Linh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các quyết định công tác cán bộ tại Huyện ủy Mê Linh

Kinhtedothi - Theo Quyết định 1173-QĐ/TU, ngày 3/8/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Đỗ Đình Hồng, sinh năm 1965, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.
Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinhtedothi - Theo Quyết định 1158-QĐ/TU ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y ông Lê Quân, sinh năm 1974, Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.