Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Kinhtedothi - Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng tại Việt Nam.