Ngay trong tháng 8 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp mới và tiền tăng thêm

Ngay trong tháng 8 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp mới và tiền tăng thêm

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp, ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP. Ngay trong tháng 8 chi trả lương hưu, trợ cấp mới và tiền tăng thêm của tháng 7/2023.
Rà soát kinh phí tăng thêm gần 15.000 tỷ đồng tăng lương hưu, trợ cấp

Rà soát kinh phí tăng thêm gần 15.000 tỷ đồng tăng lương hưu, trợ cấp

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH rà soát kinh phí tăng thêm 14.917 tỷ đồng khi điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; làm rõ cơ sở pháp lý tăng thêm 20,8% mức trợ cấp với đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng.
Điều chỉnh tăng lương hưu thêm 20,8%

Điều chỉnh tăng lương hưu thêm 20,8%

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH đề xuất từ ngày 1/7/2023 tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với những trường hợp chưa đưa điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.