DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TỪ KHÓA: “Trợ Giúp Pháp Lý”

 • Hội Luật gia TP Hà Nội: Tích cực phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý
  10-07-2021 16:16 - Tin tức
  Kinhtedothi - Ngày 10/7, Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.
 • Hội Luật gia TP Hà Nội: Tích cực tuyên truyền, trợ giúp pháp lý
  30-06-2021 19:32 - Tin tức
  Kinhtedothi - Ngày 30/6, Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”; triển khai công tác Hội 6 tháng cuối năm 2021.
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý
  30-12-2020 10:08 - Video clip
  Kinhtedothi - Truyền thông qua cơ quan báo chí, phát tờ gấp pháp luật, tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở, tham gia tố tụng cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Các hình thức trợ giúp pháp lý đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nhận được phản hồi tích cực của người được trợ giúp pháp lý.
 • Tận tình trợ giúp pháp lý cho từng vụ việc
  25-12-2020 15:08 - Video clip
  Kinhtedothi - Với địa bàn miền núi rộng, có nhiều đối tượng thuộc thuộc diện được trợ giúp pháp lý như: Người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật có khó khăn về tài chính… nhưng các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên của Chi nhánh số 10 rất nhiệt tình trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí, tham gia tố tụng dù phải tốn nhiều công sức và thời gian để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
 • Giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận pháp luật
  20-12-2020 18:02 - Video clip
  Kinhtedothi - Cùng với việc tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Chi nhánh số 6 đã phân công Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp dân để tư vấn pháp luật theo yêu cầu tư vấn tại trụ sở về các lĩnh vực: hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình.
 • [Video] Giúp học sinh huyện Phú Xuyên tiếp cận pháp luật
  23-11-2019 15:13 - Video clip
  kinhtedothi - Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6 thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn và các cơ quan của huyện Phú Xuyên như: Phòng tư pháp, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Huyện Đoàn, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, Hội liên hiệp phụ nữ... tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
 • [Video] Trợ giúp pháp lý cho người khiếm thị
  22-11-2019 16:44 - Video clip
  Kinhtedothi - Việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng đã được Trung tâm trợ giúp Nhà nước TP Hà Nội quan tâm thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Qua đó, giúp người khuyết tật nâng cao nhận thức về pháp luật, xóa bỏ rào cản về tinh thần, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.
 • [Video] Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
  21-11-2019 15:51 - Video clip
  Kinhtedothi - Theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đối tượng được trợ giúp pháp lý là người có công với cách mạng. Và quyền yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ miễn phí tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Bảo đảm công bằng trước pháp luật
  20-11-2019 07:56 - Tin tức
  Kinhtedothi - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người khuyết tật khó khăn về tài chính là một trong những đối tượng được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí. Đây là cơ sở pháp lý bảo đảm sự cam kết của Nhà nước với quyền của người khuyết tật.
 • [Video] Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý
  19-11-2019 06:31 - Video clip
  Kinhtedothi - Theo quy định tại Luật trợ giúp pháp lý 2017, về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý như sau: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác; Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý....
1 2 3