Doanh nghiệp cần trợ lực mạnh mẽ hơn

Doanh nghiệp cần trợ lực mạnh mẽ hơn

Kinhtedothi - Hơn lúc nào hết, Chính phủ cần khẩn trương ban hành kịch bản mở cửa nền kinh tế, sớm ngày nào tốt cho DN ngày đó. Cùng với đó là các chính sách về tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội mạnh mẽ hơn để trợ lực cho DN hồi phục sản xuất, kinh doanh.