Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội: Hướng đến sự minh bạch trong hoạt động của các đơn vị

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội: Hướng đến sự minh bạch trong hoạt động của các đơn vị

Kinhtedothi - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội luôn làm tốt chức năng tham mưu và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật. Hoạt động của Chi cục hướng đến sự minh bạch trong hoạt động của các đơn vị.