Đề xuất giảm phí, lệ phí trong trường hợp người dân thanh toán trực tuyến

Đề xuất giảm phí, lệ phí trong trường hợp người dân thanh toán trực tuyến

Kinhtedothi-Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ đề xuất, cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân thực hiện; điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo...