Giảm cấp trung gian để gọn đầu mối

Giảm cấp trung gian để gọn đầu mối

Kinhtedothi - Tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, chức năng một số tổ chức còn giao thoa... là nhận định được Chính phủ đưa ra trong trong Báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.