Dự kiến dành gần 2.900 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Dự kiến dành gần 2.900 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kinhtedothi - Chính phủ dự kiến tổng mức vốn ngân sách Nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.870 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 1.500 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách T.Ư (trong đó 1.200 nghìn tỷ đồng vốn trong nước, 300 nghìn tỷ đồng vốn nước ngoài) và 1.370 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.
Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn công

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn công

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1753/UBND-ĐT, về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP.
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương.