Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Quận Thanh Xuân tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử, hoàn thành “nhiệm vụ kép”

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Quận Thanh Xuân tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử, hoàn thành “nhiệm vụ kép”

Kinhtedothi - Hệ thống chính trị quận Thanh Xuân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử nhưng đồng thời cũng thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.