GS.TS Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinhtedothi – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 789/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/3/2021 về việc bổ nhiệm GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.