[Thông điệp từ lịch sử] Câu chuyện nam nữ thụ thụ bất thân thời xưa

[Thông điệp từ lịch sử] Câu chuyện nam nữ thụ thụ bất thân thời xưa

Kinhtedothi - Trong lịch sử Việt Nam, những ghi chép về cấm kỵ, giới hạn trong tiếp xúc nam nữ, việc đề cao hay bỏ qua chuẩn mực đạo đức “Nam nữ thụ thụ bất thân” xuất hiện khá dày. Điều đó chứng tỏ đây là lĩnh vực quan trọng trong mắt chính quyền cũng như nhà chép sử, đặc biệt là các sử gia nho thần.