Sớm tu sửa 6 di tích Quốc gia tại huyện Phúc Thọ

Sớm tu sửa 6 di tích Quốc gia tại huyện Phúc Thọ

Kinhtedothi - 6 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Phúc Thọ đang xuống cấp, cần thiết được đầu tư tu sửa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cho Nhân dân địa phương.