Nhân lên tinh thần vì cộng đồng

Nhân lên tinh thần vì cộng đồng

Kinhtedothi - Trong khó khăn, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng càng được thể hiện rõ, từ việc đi chợ hộ, nấu ăn cho lực lượng tuyến đầu, đến tình nguyện tại các điểm tiêm vaccine, lấy mẫu… Các lực lượng tình nguyện đã góp sức tích cực vào công tác phòng, chống dịch của Hà Nội và những hành động cụ thể ấy cũng thể hiện rõ việc học và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết.
Thúc đẩy, lan tỏa sự đồng lòng trong phòng, chống dịch

Thúc đẩy, lan tỏa sự đồng lòng trong phòng, chống dịch

Kinhtedothi - Trong thời gian qua, không chỉ ở cấp lãnh đạo, chỉ huy, mà các đảng viên, cán bộ cấp cơ sở tại Hà Nội đều thể hiện tốt vai trò nêu gương, đi đầu trong thực hiện các quy định phòng dịch, đúng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sự nêu gương của mỗi cán bộ đã thúc đẩy người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.
Sức mạnh nội sinh để vượt khó

Sức mạnh nội sinh để vượt khó

Kinhtedothi - Đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Thực tế chứng minh, đoàn kết chính là sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đặc biệt trong công cuộc chống dịch Covid-19 hiện nay.
Đổi mới trong công tác dân vận: Tăng tính kết nối

Đổi mới trong công tác dân vận: Tăng tính kết nối

Kinhtedothi - Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian tới, Đảng bộ TP Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác dân vận theo hướng chủ động, thiết thực, tập trung vào những việc mới, việc khó.