Tin tức y tế ngày 21/9: Ghi nhận thêm 4 ca Covid-19 tử vong

Tin tức y tế ngày 21/9: Ghi nhận thêm 4 ca Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 21/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.465.691 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.869 ca nhiễm).
Tin tức y tế 20/9: Có 144 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế 20/9: Có 144 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 20/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.463.404 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.470 ca nhiễm).
Tin tức y tế ngày 15/9: Có 184 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế ngày 15/9: Có 184 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 15/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.450.999 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.721 ca nhiễm).
Tin tức y tế 7/9: Việt Nam có 11.428.632 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Tin tức y tế 7/9: Việt Nam có 11.428.632 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Kinhtedothi - Chiều 7/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.428.632 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.156 ca nhiễm).
Tin tức y tế 6/9: Đã có 15.743.585 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 6/9: Đã có 15.743.585 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 6/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.424.754 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.120 ca nhiễm).
Tin tức y tế 4/9: Cả nước đã tiêm 257.398.740 liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 4/9: Cả nước đã tiêm 257.398.740 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 4/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.418.894 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.066 ca nhiễm).
Tin tức y tế 3/9: Đã có 11.417.503 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Tin tức y tế 3/9: Đã có 11.417.503 ca Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Kinhtedothi - Chiều 3/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.417.503 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.055 ca nhiễm).
Tin tức y tế 31/8: Có 149 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế 31/8: Có 149 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 31/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.411.679 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.005 ca nhiễm).
Tin tức y tế 29/8: Đã có 15.198.299 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 29/8: Đã có 15.198.299 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 29/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.405.711 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.950 ca nhiễm).
Tin tức y tế ngày 9/8: Có 103 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Tin tức y tế ngày 9/8: Có 103 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 9/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.351.563 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.460 ca nhiễm).