Giá vàng trong nước tuần qua biến động nhẹ

Giá vàng trong nước tuần qua biến động nhẹ

Tuần qua, giá vàng trong nước biến động nhẹ trong khi giá kim loại quý này trên thị trường thế giới lại tiếp tục tăng, khiến khoảng cách giữa giá vàng nội và ngoại bị thu hẹp.