Nhiều thay đổi trong tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ hôm nay

Nhiều thay đổi trong tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ hôm nay

Kinhtedothi - Ngày 19/6/2020 Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2020/TT - BCA Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông (CSGT). Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay (5/8/2020) và thay thế Thông tư 01/2016/TT-BCA.