Hà Nội: Nhiều đơn vị đạt 100% trong đăng ký trực tuyến vào lớp 1

Hà Nội: Nhiều đơn vị đạt 100% trong đăng ký trực tuyến vào lớp 1

Kinhtedothi – Đến 24 giờ ngày 3/7, cổng tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh đăng ký vào lớp 1 đã khóa lại. Hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại các quận, huyện ghi nhận tỷ lệ đăng ký trực tuyến vào lớp 1 rất cao, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ 100% đăng ký thành công.