Hà Nội: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã

Hà Nội: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2022 về kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2023.