30 video clip được lựa chọn để tham gia bình chọn

30 video clip được lựa chọn để tham gia bình chọn

Kinhtedothi - 30 video clip tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn TP Hà Nội đạt chất lượng được lựa chọn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia bình chọn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng

Các hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng

Kinhtedothi - Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.