Vinamilk - ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Vinamilk - ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Quỹ học bổng "Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” nhằm khích lệ các em học sinh tiểu học cả nước có thành tích học tập tốt và có tinh thần vươn lên trong học tập, rèn luyện.