Hà Nội: Quy định thang điểm ưu tiên khi mua nhà xã hôi

Hà Nội: Quy định thang điểm ưu tiên khi mua nhà xã hôi

Kinhtedothi - Bên cạnh quy định tiêu chí thang 10 điểm ưu tiên, UBND TP Hà Nội cũng quy định các điều khoản, trách nhiệm cụ thể đối với chủ đầu tư, chính quyền địa phương... nhằm thắt chặt việc quản lý thuê, mua nhà ở xã hội đúng đối tượng.