Tích cực phòng dịch Covid-19 nhưng không lơ là công việc

Tích cực phòng dịch Covid-19 nhưng không lơ là công việc

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều bộ ngành đã có văn bản đề nghị cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định.
Số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có thể giảm 1.000 xã

Số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có thể giảm 1.000 xã

Kinhtedothi - Ngày 2/3, Ủy ban Dân tộc có báo cáo về Đề án Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Đây là đề án do Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Năm 2020, phấn đấu giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số

Năm 2020, phấn đấu giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số

Kinhtedothi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến vừa ký quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.