Tiêu điểm tuần qua: WEF ASEAN 2018 - Hội nghị khu vực thành công nhất

Tiêu điểm tuần qua: WEF ASEAN 2018 - Hội nghị khu vực thành công nhất

Kinhtedothi - Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 tại Hà Nội; Đề nghị khai trừ Đảng cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Phạm Hồng Hải bị khiển trách; Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử... là nội dung chú ý tuần qua.