Tin tức y tế chiều 23/11: Cả nước đã tiêm 263.627.563 mũi vaccine Covid-19

Tin tức y tế chiều 23/11: Cả nước đã tiêm 263.627.563 mũi vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 23/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.512.684 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.344 ca nhiễm).
Tin tức y tế 21/11: Đến nay đã tiêm 263.369.859 mũi vaccine Covid-19

Tin tức y tế 21/11: Đến nay đã tiêm 263.369.859 mũi vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 21/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.511.822 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.336 ca nhiễm).
Tin tức y tế 19/11: Đã tiêm 17.182.298 mũi vaccine cho trẻ 5 – 11 tuổi

Tin tức y tế 19/11: Đã tiêm 17.182.298 mũi vaccine cho trẻ 5 – 11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 19/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.511.178 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.329 ca nhiễm).
Tin tức y tế 12/11: Đã tiêm 262.634.272 mũi vaccine Covid-19

Tin tức y tế 12/11: Đã tiêm 262.634.272 mũi vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 12/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.447 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.302 ca nhiễm).
Tin tức y tế 6/11: Cả nước đã tiêm 262.307.909 mũi vaccine Covid-19

Tin tức y tế 6/11: Cả nước đã tiêm 262.307.909 mũi vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 6/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.505.849 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.275 ca nhiễm).