Quận Hoàn Kiếm xây dựng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa

Quận Hoàn Kiếm xây dựng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa

Kinhtedothi - Ngày 21/4, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra về việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2022.