Huyện Thạch Thất: Bảo tồn bản sắc văn hóa Mường

Huyện Thạch Thất: Bảo tồn bản sắc văn hóa Mường

Kinhtedothi - Kể từ khi hợp nhất về với Thủ đô, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tiếp tục được TP Hà Nội, huyện Thạch Thất quan tâm, gìn giữ và phát triển. Các hủ tục dần được đẩy lùi, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày một tiến bộ.