Hình thành giá trị văn hóa là lẽ tất yếu của mỗi cơ quan báo chí

Hình thành giá trị văn hóa là lẽ tất yếu của mỗi cơ quan báo chí

Kinhtedothi – Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, trong 97 năm qua, nhiều cơ quan báo chí đã tự thân hình thành những giá trị văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp để mỗi người làm báo tự giác thực hiện, coi đó là điều hiển nhiên, lẽ tất yếu của người làm báo.