Tính tích hợp lên ngôi

Tính tích hợp lên ngôi

Kinhtedothi - Tăng cường khả năng tích hợp trong hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cũng như có những cơ chế, chính sách rõ ràng về nguồn lực tài chính là những phương thức mà các quốc gia trên thế giới đang áp dụng để quản lý và phát triển hiệu quả giao thông vận tải công cộng.
Hà Nội tập trung cải thiện hệ thống giao thông

Hà Nội tập trung cải thiện hệ thống giao thông

Kinhtedothi - Hà Nội đang tập trung toàn lực cho đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực của mạng lưới vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), nhằm tạo trợ lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội bứt phá.