Tín hiệu lạc quan

Tín hiệu lạc quan

Kinhtedothi - Cứ hai người dân được khảo sát năm 2019, có một người cho rằng các hoạt động phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, tăng gấp đôi tỷ lệ so với năm 2016. Đó là dấu hiệu tích cực thấy được khi Tổ chức Hướng tới Minh bạch công bố Phong vũ biểu tham nhũng Việt Nam 2019 (VCB-2019). Dù chỉ là những thông tin mang tính tham khảo, nhưng qua đó cũng cho thấy hiệu quả phòng, chống tham nhũng và niềm tin của người dân vào công tác này.