Đừng làm “tấm gương mờ”

Đừng làm “tấm gương mờ”

Kinhtedothi - Cán bộ phải gương mẫu, làm thước đo trong phòng, chống dịch Covid-19. Vấn đề đó được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các chỉ đạo, quán triệt của lãnh đạo các cấp trong thời gian qua.