Hà Nội ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội.
Hà Nội: Dự kiến tiếp tục tuyển dụng viên chức tại 6 đơn vị với 269 chỉ tiêu

Hà Nội: Dự kiến tiếp tục tuyển dụng viên chức tại 6 đơn vị với 269 chỉ tiêu

Kinhtedothi-Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, trong nửa đầu năm nay, TP Hà Nội tiếp tục quan tâm thực hiện việc tuyển dụng, phê duyệt vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đánh giá hằng tháng và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC, NLĐ) hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.