Duyên phận Vingroup và ông Nguyễn Hoài Nam

Duyên phận Vingroup và ông Nguyễn Hoài Nam

Kinhtedothi - Vingroup vừa hoàn tất chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại SDI. Đáng lưu ý, nhóm cổ đông mới của SDI đều có mối liên hệ với ông Nguyễn Hoài Nam- người cũng vừa ứng cử vào HĐQT của Vincom Retail nhiệm kỳ mới.