Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Kinhtedothi - 100 nông dân xuất sắc năm 2022 là những người năng động, sáng tạo; có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã và nông thôn mới...