An Giang thành lập cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

An Giang thành lập cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Kinhtedothi -Tính đến nay, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế gồm cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX Tân Châu) và cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).
Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP quyết nghị mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.