Giải pháp nào chống hạn cho vụ Xuân tại Hà Nội?

Giải pháp nào chống hạn cho vụ Xuân tại Hà Nội?

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Hà Nội luôn là địa phương hoàn thành lấy nước sản xuất vụ Xuân chậm nhất khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trước diễn biến mực nước sông Hồng, sông Đà ngày một hạ thấp, việc nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi là đòi hỏi cấp thiết.
Sẽ duy trì 3 đợt xả chống hạn cho vụ Xuân từ hồ thuỷ điện

Sẽ duy trì 3 đợt xả chống hạn cho vụ Xuân từ hồ thuỷ điện

Kinhtedothi - Chiến dịch chống hạn vụ Xuân 2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bảo đảm mục tiêu về nguồn nước sản xuất cho bà con nông dân. Thậm chí so với kế hoạch ban đầu, hàng tỷ mét khối nước từ các hồ chứa thuỷ điện đã được tiết kiệm.
Hà Nội: Cấp thiết cải tạo trạm bơm Trung Hà tại huyện Ba Vì

Hà Nội: Cấp thiết cải tạo trạm bơm Trung Hà tại huyện Ba Vì

Kinhtedothi - Trạm bơm Trung Hà tại huyện Ba Vì đảm nhận nhiệm vụ cấp nước sản xuất cho hơn 3.300ha cây trồng vụ Xuân, trong đó có gần 2.600ha lúa. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, trạm bơm ngày càng gặp khó trong vận hành, ảnh hưởng đến công tác chống hạn của Hà Nội.
Hà Nội hoàn thành chiến dịch chống hạn vụ Xuân

Hà Nội hoàn thành chiến dịch chống hạn vụ Xuân

Kinhtedothi - Dù gặp phải một số khó khăn trong chiến dịch chống hạn vụ Xuân 2022, tuy nhiên đến nay, Hà Nội vẫn bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ bà con nông dân làm đất, đổ ải, gieo cấy.
Huyện Phúc Thọ: Phấn đấu sản xuất thắng lợi vụ Xuân

Huyện Phúc Thọ: Phấn đấu sản xuất thắng lợi vụ Xuân

Kinhtedothi - Song song với lấy nước sản xuất, huyện Phúc Thọ chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng ban chuyên môn vận động bà con tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân; phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ chung của TP Hà Nội.