Báo Nhân Dân ra mắt phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội

Báo Nhân Dân ra mắt phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội

Mỗi trang báo, mỗi bài viết trong các trang phụ trương chuyên trang, chuyên mục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về khai thác, phát huy lợi thế vùng để qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.
Bình Định phát huy tinh thần tự lực, tự cường của hào khí Tây Sơn

Bình Định phát huy tinh thần tự lực, tự cường của hào khí Tây Sơn

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, phát triển dựa vào sức mình là chính, chủ động, sáng tạo. Để từ đó, vận dụng vào công tác, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng với khí thế Tây Sơn.