Trình Quốc hội Dự Luật sửa 8 luật về đầu tư, đấu thầu, điện lực tại Kỳ họp bất thường cuối năm

Trình Quốc hội Dự Luật sửa 8 luật về đầu tư, đấu thầu, điện lực tại Kỳ họp bất thường cuối năm

Kinhtedothi- Sáng nay, 8/12, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.