Bài 3: Đổi mới ở Cuba

Bài 3: Đổi mới ở Cuba

Đầu tháng 4/1999, tôi có dịp trở lại thăm Cuba lần thứ 3. Mặc dù Mỹ vẫn kiên trì bao vây, cấm vận Cuba, nhưng khách du lịch từ năm châu vẫn nườm nượp đến Cuba nghỉ dưỡng.