Trung Tú - vùng quê cách mạng năm xưa

Trung Tú - vùng quê cách mạng năm xưa

Kinhtedothi - Vào những năm 1939 - 1950, xã Trung Tú (huyện Ứng Hòa) là địa danh gắn liền với những chiến công của quân và dân Khu Cháy anh hùng, một lòng bảo vệ lãnh đạo T.Ư về hoạt động, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ và Nhân dân xã Trung Tú luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.