Hà Nội: Thống nhất các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội: Thống nhất các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Kinhtedothi - Ngày 15/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chủ trì họp thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gắn với việc đề xuất xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.