Bài 4: Sáng kiến được Quốc hội ủng hộ

Bài 4: Sáng kiến được Quốc hội ủng hộ

Kinhtedothi - Chủ trương huy động nguồn lực từ các quận hỗ trợ các huyện có xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới của Thành ủy Hà Nội đã mang lại kết quả tích cực, nhân văn, làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực ngoại thành của Thủ đô.
Phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Xuyên

Phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Xuyên

Kinhtedothi - Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự hỗ trợ của T.Ư và TP, sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Phú Xuyên đã được công nhận huyện NTM.
Huyện Mỹ Đức tăng tốc về đích nông thôn mới

Huyện Mỹ Đức tăng tốc về đích nông thôn mới

Kinhtedothi – Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay, góp sức của người dân, đến nay 21 xã của huyện Mỹ Đức đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là tiền đề quan trọng để Mỹ Đức tăng tốc về đích huyện NTM trong năm 2022.
Phú Xuyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Phú Xuyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Kinhtedothi - Sau 10 năm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Phú Xuyên đồng lòng, chung sức, đoàn kết đạt được những thành tựu quan trọng, giúp 100% xã đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Trong quá trình xây dựng NTM không để xảy ra nợ đọng xây dựng...