Xây dựng chính sách pháp luật: Đón đầu thực tiễn

Xây dựng chính sách pháp luật: Đón đầu thực tiễn

Kinhtedothi - “Khắc phục, tránh tình trạng “quyền anh quyền tôi” và chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật”; “chống tham nhũng rất quan trọng, nhưng chống tham nhũng trong xây dựng chính sách pháp luật còn quan trọng hơn”.