Đối ngoại Việt Nam và 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển và nâng cao vị thế đất nước

Đối ngoại Việt Nam và 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển và nâng cao vị thế đất nước

Kinhtedothi - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 27/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trình bày tham luận với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”.
Hà Nội: Cán bộ, đảng viên hướng về Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội: Cán bộ, đảng viên hướng về Đại hội XIII của Đảng

Kinhtedothi - Đến thời điểm nay, các đường phố chính của Hà Nội đã rợp cờ hoa, pano, áp pích tuyên truyền đại hội Đảng lần thứ 13. Tại khu vực quanh bờ Hồ, các bộ phần liên quan của quận và thành phố đang hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng về trang trí, chăm tỉa hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường, tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự.