Quảng Nam: Xin doanh nghiệp giúp cải tạo đồi rồi ồ ạt múc đất bán

Quảng Nam: Xin doanh nghiệp giúp cải tạo đồi rồi ồ ạt múc đất bán

Kinhtedothi - Biết thông tin người dân muốn cải tạo múc đất đồi để san lấp, chỉnh trang vườn tược, một doanh nghiệp đã xin giúp cải tạo, làm mặt bằng mà không tính phí. Nhưng thực chất, doanh nghiệp này lợi dụng để tận thu đất đồi, chở đi bán, san lấp nền ở khu vực khác.