Hà Nội: Xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, tăng giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Hà Nội: Xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, tăng giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Kinhtedothi- Xác định phòng ngừa là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trong thời gian qua, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, từ đó, đã tạo chuyển biến trong phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực.