Phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp

Phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp

Kinhtedothi - Hiện nay, trước xu thế hội nhập, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp. Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau.