DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng

17-09-2014 13:01
Kinhtedothi - Tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng. Ảnh minh họa.
Ngày 16/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-NHNN Quy định về việc NHNN tái cấp vốn đối với các TCTD bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với ngựời nuôi tôm và cá tra.

 
Tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng. Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng. Ảnh minh họa.
Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện khoanh nợ theo Quyết định số 540/QĐ-TTg cho các hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ TCTD đến ngày 31/12/2013.

Mức tái cấp vốn của NHNN đối với TCTD tương ứng với số tiền TCTD đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng theo quy định tại Quyết định số 540/QĐ-TTg.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được tự động gia hạn đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại tại thời điểm đến hạn. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Riêng lần gia hạn cuối cùng phải đảm bảo tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn là 03 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay tái cấp vốn.

Lãi suất tái cấp vốn trong thời gian tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn quy định tại Điều 3 Thông tư này là 0%/năm. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố tại thời điểm chuyển nợ quá hạn đối với khoản vay tái cấp vốn.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể về trình tự tái cấp vốn; thẩm quyền ký văn bản của TCTD; trả nợ vay tái cấp vốn; xử lý đối với việc TCTD không trả nợ đúng hạn; trách nhiệm của TCTD và của các đơn vị thuộc NHNN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2014.
TAG: