Tài liệu quý “Từ Đại hội đến Đại hội”

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/1, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Thông qua hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, với các cách sắp xếp khoa học, được hệ thống một cách tỉ mỉ, trưng bày đã làm nổi bật những định hướng, chỉ đạo xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.
Sáng tạo trong trưng bày

Theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hiện vật tại triển lãm không mới nhưng có sự đổi mới về cách trưng bày làm nổi bật nội dung xuyên suốt của triển lãm về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng. Đơn cử, báu vật quốc gia - tác phẩm “Đường Kách mệnh” khi trưng bày đã được cán bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia lựa chọn trang viết về “Tư kách một người cách mệnh” - nội dung chỉ rõ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng. Việc sắp đặt này logic với nội dung xuyên suốt của những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về 12 kỳ Đại hội được trưng bày tại triển lãm về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công tác phê bình và tự phê bình.
Công chúng tham quan trưng bày chuyên đề ''Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội''. Ảnh: Lại Tấn
Cùng với đó, các tư liệu như bản thảo bài viết “Tự phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh C.B) đăng trên báo Nhân Dân - cơ quan T.Ư của Đảng Lao động Việt Nam, số 9, ra ngày 20/5/1951, có nội dung: “Cần phải nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh”; hay tác phẩm “Tự chỉ trích” của Trí Cường (tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ) đã góp phần làm nổi bật hơn về vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng. “Qua đó cho thấy những vấn đề về đào tạo đội ngũ cán bộ, văn kiện Đảng hay những vấn đề liên quan đến con người, xây dựng Đảng, Bác Hồ đã quan tâm từ những ngày đầu thành lập Đảng” - Phó Phòng Trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia Trần Thu Hà chia sẻ.

Thu hút khách tham quan

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, phần nội dung “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam” làm rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Các tài liệu, hiện vật tiêu biểu trưng bày ở nội dung này, gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần nội dung “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ… cho thấy thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Triển lãm cũng dành không gian để giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… thông qua trưng bày các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của Nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách tham quan.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thành tựu, bài học kinh nghiệm; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.