Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 6/9, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UB T.Ư MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2012).

Đọc diễn văn tại Lễ mít tinh kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 40 tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng - Ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Trí Dũng

Cuộc đời hoạt động cách mạng và sự cống hiến của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã để lại cho chúng ta những bài học hết sức quý giá. Là người chủ trì công việc của Đảng trong thời kỳ cách mạng thoái trào đầu những năm 30 của thế kỷ XX, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã cùng với T.Ư tiến hành một loạt công tác tỉ mỉ, kiên trì, sáng tạo nhằm khôi phục Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu của nhân dân, nuôi niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng. Sau khi khôi phục được phong trào cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã góp phần cùng T.Ư Đảng chuẩn bị những tiền đề tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc hình thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, ông luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Bầu nhiệt huyết và trái tim cộng sản của ông luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân. "Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ học tập và noi theo Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối khác, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực khác; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, từng bước xây dựng một nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UB T.Ư MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, để tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.