Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nguyện mang hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Theo VTV
Chia sẻ Zalo

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về trách nhiệm phải kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được và tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.